Strona głównaE-mail: szachy@gambit.sosnowiec.plwww.gambit.sosnowiec.pl

Regulamin sprzedaży

1. Zawartość strony internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient składając zamówienie wyraża chęć kupna określonego towaru.

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Zamówienia można składać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

4. Produkty wysyłamy pocztą na koszt odbiorcy, po dokonaniu przedpłaty lub za zaliczeniem pocztowym. Klient jest informowany o wysokości opłaty za wysyłkę towaru. Istnieje możliwość (po uzgodnieniu) zakupu towaru w siedzibie firmy.

5. Na żądanie wystawiamy faktury VAT. Na fakturze uwzględniamy pełną opłacaną kwotę, razem z kosztami wysyłki. W pozostałych wypadkach załączamy paragon z kasy fiskalnej.

6. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. Ewentualne reklamacje należy składać za pośrednictwem listu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Reklamacje są realizowane wyłącznie wtedy, gdy towar ma wady powstałe z winy producenta lub został uszkodzony podczas transportu. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę i doręczyciela przesyłki.

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nabywca (wyłącznie klient indywidualny) ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Nie dotyczy to sytuacji gdy towar został zakupiony i odebrany w siedzibie firmy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Włodzimierz Kruszyński, Agencja Szachowa "Gambit", 41-219 Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 50/54,
e-mail: szachy@gambit.sosnowiec.pl, tel. 514655885, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, pod tym linkiem, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Włodzimierz Kruszyński, Agencja Szachowa "Gambit", 41-219 Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 50/54, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Zwrot jest możliwy tylko wtedy gdy towar znajduje się w stanie nienaruszonym i jest całkowicie sprawny technicznie. Nie może nosić śladów użytkowania i być kompletny. Zwrotowi nie podlegają nośniki danych oraz programy komputerowe, jeśli zostało otwarte ich opakowanie. Nie mogą zostać zwrócone także towary sprowadzone specjalnie dla konkretnego nabywcy na podstawie złożonego indywidualnego zamówienia.

Zamieszczenie niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem nabywcy o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie.

8. Dane klientów są chronione zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Korzystanie z danych jest ograniczone jedynie do celów realizacji zamówienia. Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

9. Sprzedającym jest Włodzimierz Kruszyński, Agencja Szachowa "Gambit", 41-219 Sosnowiec, ul. Bohaterów Monte Cassino 50/54.

10. Informujemy o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Można się z nim zapoznać tutaj.

11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2003-2018 Agencja Szachowa "Gambit"